Боротьба за свої права у рамках проекту МФ «Відродження»

16/07/2010

Однією з найгостріших проблем була і є проблема соціально незахищенних людей. Дивно, але саме з боку правоохоронних структур часто виникають порушення. Іноді саме правозахисники припускаються серйозних помилок.

А саме правозахисник – це людина, яка відстоює чи пропагандує захист прав громадан. Щоб зменшити випадки такої несправедливості, на меті одного з проектів за фінансової підтримки МФ «Відродження» –– підвищити рівень правової обізаності учасників ЗПТ, донести їм інформацію про їхні права, а уразі необхідності тавіть надати допомогу та захист від свавілля державних структур чи посадових осіб.

На разі, одним із найважливіших засобів захисту учасників програм ЗПТ є відкритий доступ до правової інформації. Проте, на жаль, для більшості учасників розпізнати у неприпустимість і порушення у вчинках не завжи так просто, як здається. Буває неймовірно складно виявити в умовах відсутності спеціалізованих правових інститутів межу правомірного, обов'язкового або недозволеного. Діяльність різноманітних державних органів і окремих службових осіб свідчить про те, що, виконуючи свої професійні функції та завдання, вони часто порушують конституційні права та законні інтереси учасників програм ЗПТ. Ви тільки уявіть, що одночасно з розвитком програм ЗПТ та збільшенням кількості пацієнтів зросла ймовірність та кількість випадків порушень права або зловживання правом без формальних порушень закону. Саме тому захист прав учасників програм ЗПТ через правозахисні інституції не просто потрібний, а вкрай необхіддний, незважаючи на наявність системи контролю за законністю з боку органів прокуратури, суду, контрольних повноважень інших державних органів. Адже розпізнати межу, за якою дії або бездіяльність можуть зумовити кримінальну, цивільну або адміністративну відповідальність досить важко.

Слід зосередити особливу увагу на тому, що правозахисний проект Асоціації ЗПТ – це правозахисна діяльність на рівні спільноти з постійним врахуванням потреб самої спільноти щодо інформації та рівня втручання в ситуації. Найголовніша особливість проекту полягає в роз'ясненні учасникам програм ЗПТ їхніх прав і обов'язків. Згадаємо, що у Конституції України закріплено важливе "право знати право" (ст. 57) та право на юридичну допомогу (ст. 59).

Для початку для реалізації проекту було проведено нараду зі співробітниками, на якій за допомогою скайпу була визначена стратегія діяльності відповідно до робочого плану проекту, а також основні принципи роботи та координації спільних дій.

З метою стажування бригади мобільної допомоги в організації «Всі разом» експерти проекту Загребельний О. та юрист Загребельна К. у лютому здійснили поїздку до Львова, щоб проконтролювати реалізацію правозахисного проекту. В процесі стажування розглянули кримінальні справи, в яких спеціаліст в галузі права Камінська М. виступила правозахисником обвинувачених. Методи збору доказів, шляхи доказування вправно дослідили спеціалісти, а також роаналізували результати та ефективність роботи правозахисника. Зазначимо, що цільова група, на яку направлена робота правозахисника проекту – це споживачі наркотиків, люди з ВІЛ-позитивним статусом та їх родини. Важливим аспектом стало вивчення сутності правозахисної діяльності, надання можливості знати свої права, отримання представниками цільової групи правової допомоги, представництво інтересів у судових засіданнях, консультації з правових питань, захист прав людей, що були засуджені до позбавлення волі. Юристи мали змогу обмінятися досвідом та розглянути карні справи, які знаходяться в судочинстві.

Важливим фактором візиту стало те, що в процесі було узгоджено критерії збору даних про порушення та виїзду мобільної бригади, а саме: незаконне виключення з програми ЗПТ та незаконні дії працівників правоохоронних органів, які слід вважати такими при наявності письмових звернень двох та більше людей.

Консультації, надання інформації про можливі заходи щодо зменшення порушень, зустрічі з активістами ЗПТ у місті Львові – це те найменше, чим представники Асоціації ЗПТ допомагали учасникам програми. При особистих бесідах з активістами групи учасників програм ЗПТ виявилося, що їх права постійно порушуються на сайтах ЗПТ. З жахом зазначимо, що у деяких випадкахбуло знижено дозування препарату без проведення комісій по доцільності призначень та відома пацієнтів, подрібнення препарату у дрібну суміш без присутності пацієнтів, заповнення журналу обліку наркотичних засобів простим олівцем.

Активістам програми надали інформацію про можливі заходи щодо зменшення порушень, запропонували написати офіційну заяву про порушення їхніх прав до Всеукраїнської громадської організації «Асоціація учасників замісної підтримуючої терапії України», роз’яснили їхні права як учасників програм ЗПТ, а також обов’язково надали інформацію про існування та роботу мобільної бригади правової допомоги та контактну інформацію Всеукраїнської громадської організації «Асоціація учасників замісної підтримуючої терапії України».

Важливо зазначити, що існують методичні рекомендації, затверджені Наказом МОЗ України № 645 від 10.11.2008, де чітко прописаний увесь механізм проведення замісної підтримуючої терапії, що свідчить про те, що ЗПТ не може проводитись у формі, яка буде запропонована місцевим координатором ЗПТ.

В зв`язку з тим, що Асоціація ЗПТ не проводить сервісні проекти по соціальному супроводу ЗПТ та інші, вона має можливість виважено та об`єктивно оцінювати інформацію та рівень втручання. Основний критерій ефективності - збереження безпеки, життя та лікування особи, яка звернулася за допомогою.

Незважаючи на всі перепони, Асоціація працює разом з медичним персоналом, бо на меті має об`єднання для досягнення спільної мети - зберегти учасників ЗПТ в програмі та зменшити напруження всередині програми, звести до мінімума взаємні звинувачення між лікарями та учасниками програми, детально проясняти суть конфлікту та проводити зустрічі з різними сторонами.

Для прикладу задаємо ситуацію в Одесі. Учасники програми міста, які мали проблеми з отриманням ліків, зайняли сторону лікарів та не стали направляти скаргу до прокуратури на лікарню. Це безперечно було правильним рішенням, бо лікарі, як і учасники програми, стали жертвами недосконалого законодавства, неналежного організаційно-методичного супроводу програми, та відсутності бажання державних структур або національних НДО взяти на себе відповідальність за якість впровадження програми ЗПТ.

Юристи розробили та узгодили анкету-опитувальник для виявлення потреб учасників програми ЗПТ щодо правової інформації та акценту на найбільш розповсюджених порушеннях прав учасників програм ЗПТ, з метою подальшого їх усунення. Саме К. Загребельна була відповідальною за створення анкети – опитувальника, разом з Олексієм Загребельним займалась розповсюдженням анкети, допомогла активістам , відповідала на запитання та зібрала та обробила інформацію.

Зразу ж створену анкет-опитувальників розіслали у регіони, зокрема, до міст Комсомольськ (Полтавської обл.), Вінниця, Чернівці, Івано-Франківськ, Дніпропетровськ, Київ, Сімферополь, Донецьк, Шостка (Сумської обл.), Чернігів, Лубни (Полтавської обл.), Полтава, Львів, Суми, Луцьк (Волинської обл.), Одеса. Розсилку було проведено частково із застосуванням мережі Інтернет та частково Укрпоштою із залученням регіональних представників Асоціації ЗПТ.

Отож, у результаті опрацювання всіх анкет, що надійшли, було виявлено найбільш розповсюджені порушення прав учасників програм ЗПТ(в цілому по Україні):

- подрібнення препарату медперсоналом – 70%

(більшість пацієнтів - 71 % подрібнення препарату не влаштовує, оскільки вони не отримують бажаних результатів лікування та відчувають негативний вплив подрібненого препарату на свій організм);

- перешкоджання працівниками правоохоронних органів доступу до лікування пацієнтів ЗПТ – 52%;

- незаконне виключення пацієнтів з програми – 18%

- порушення принципу конфіденційності – 22,4%

 

та найбільш незнайомі для учасників програм ЗПТ питання, що стосуються їхніх прав:

- незнання того, що працівники правоохоронних органів не мають права перешкоджати лікуванню пацієнтів, окрім випадків, коли відносно конкретної людини ведеться оперативно-розшукова діяльність або порушено кримінальну справу – 15%;

- незнання про своє право на отримання повної та достовірної інформації про стан свого здоров’я, в тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами – 10%;

- незнання того, що медичні працівники зобов’язані дотримуватись принципу конфіденційності відносно всієї інформації, що стосується учасників програм ЗПТ – 7%.

Робота юриста Загребельної К. була спрямована на правильне застосування, неухильне додержання законів України. Клієнтам організації за їхньої потреби тлумачився зміст актів цивільного, кримінального та іншого законодавства, юридичних документів. Сам керівник проекту прийняв участь у проведенні акції учасників ЗПТ 20 січня в 12.00 біля стін Комітету з питань протидії розповсюдження ВІЛ-інфекції та туберкульозу (далі – Комітет). Ця акція була відповіддю на спроби опонентів програм ЗПТ зупинити розвиток програм в Україні та створити негативний образ учасникам програм. Для участі в акції зібрались біля 20 небайдужих учасників програм у місті Київ, до того ж не з порожніми руками, а зі зверненнями та плакатими.

Результатом стало те, що опоненти побачили своїми очами адекватних людей та почули аргументовані відповіді на запитання. Для учасників програми ця акція – сходинка до успіху у мобілізації, швидкому реагуванні та захисті своїх прав на лікування.

Можна говорити безліч слів, а можна допомагати справами, тож представники Асоціації ЗПТ звернулися до Міністерства Фінансів щодо закупівлі ліків ЗПТ за держаний бюджет, до МОЗ, Альянс – Україна тощо, щоб підкреслити необхідність безперервності лікування метадоном.

До того ж усі клієнти можуть бути впевнені, що їм нададуть негайні консультації у телефонному режимі, щоб підвищити рівень їх правових знань та захистити їхніх законі права, а у разі необхідності надати невідкладнуа юридичну допомогу.

Для приклада згадаємо, що до юристів правозахисної мобільної бригади звернувся учасник програми ЗПТ міста Шостка (Сумської області) Тімашов Едуард, який поскаржився на втручання працівників міліції у програму ЗПТ та його незаконне затримання. Йому було рекомендовано звернутися з офіційним листом до Всеукраїнської громадської організації «Асоціація учасників замісної підтримуючої терапії України». Надані рекомендації щодо його подальших дій, надані зразки документів для звернення до прокуратури, управління МВС, управління охорони здоров’я та клінічних лікарень. Лднією з рекомендацій було написати заяву на порушення кримінальної справи проти незаконних дій працівників міліції. Після того, як Едуард отримав відповіді з інформацією про проведені перевірки та відмову у порушенні кримінальної справи, йому порадили вимагати в прокуратурі копію постанови про відмову у порушенні кримінальної справи з метою її подальшого оскарження.

Було виявлено випадок, коли зі зверненням учасників цієї програми підготували скаргу в прокуратуру, яку було відіслано електронною поштою одному з активістів програми. Цього місяця продовжилось надання юридичних консультацій клієнту програми з міста Шостка. Всі відповіді отримані клієнтом відсилались на електронну пошту, після ознайомлення з якими, клієнту усно роз’яснювались його подальші дії. На даний момент клієнт самостійно готує процесуальні документи, скарги та заяви. Очікується отримання постанови про відмову в порушенні кримінальної справи щодо скарги клієнта, після чого планується її оскарження до суду.

Кінець місяця відзначився надходженням звернення від клієнта з Київської програми ЗПТ, якого було взято під варту та порушено його права на безперервність лікування. Після цього подано апеляцію на постанову суду про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Робота з даний клієнтом проводиться спільно з юристом Юлією Дороховою, яка і буде представляти інтереси клієнта під час розгляду апеляції 09 квітня 2010 року.

Ще одному клієнтові програми ЗТП надано юридичну допомогу у м. Львів бупренорфіном, якому повідомили, що він може більше не приходити в програму оскільки в нього з нового року 12 порушень режиму перебування в програмі, про які клієнту нічого не було відомо. На разц провели бесіду з лікарем програми з метою забезпечення права клієнта не тільки на медичну допомогу, але й на проведення детоксикації у випадку виключення його з програми. Клієнта направили на візит та бесіду з головним наркологом Львівської області, після якої він залишився в програмі.

Дуже важливим для формування позитивного іміджу програм Замісної терапії в Україні та інформування громадської думки стало те, що 15 лютого 2010 року керівник проекту та активісти програми міста Києва прийняли участь у прес-конференції «15 років наркополітики в Україні: проблеми та успіхи». Важливим досягненням є те, що все більше і біьше людей розуміють, що громадська думка, це думка тих, хто її висловлює. Замісна терапія зробила життя багатьох легальним, тобто відкритим для спілкування, для оточення. Люди прийшли на конференцію з червоними серцями та своїми особистими бажаннями та з щирим бажанням подарували відкриті серця людям.

 

 

 

Інформаційний менеджер Дар’я Кузьменко

Ваш комментарий будет виден только после просмотра администратором
Комментарии отсутствуют
Имя *
E-mail (не будет виден в комментарии):