«А то повесили, никого не спрашивают, так надо и все!»

23/05/2011

       Речь идёт о видеокамерах, которые устанавливаются в кабинетах ЗПТ медработниками. Странная ситуация получается: вместо сохранения конфиденциальности медицинской информации, тайны диагноза, врачи больше беспокоятся о том, как доказать милиции свою и участников ЗПТ невиновность.

 

     

 А смогут ли доказать?  Вот многие из участников программ ЗПТ сомневаются.

 

 И основания для сомнений достаточно.

 

 Если на вашем сайте работает видеокамера, это значит, нарушаются законы:

 

 

  1. 1.          Конституція України (стаття 32)

«Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків,визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини».

 

  1. 2.   Основи законодавства України про охорону здоров’я  від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ

 Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.

 

Стаття 40. Лікарська таємниця

Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.

При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.

 

  1. 3.         Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. N 435-IV

 

Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок
 

1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.
 

2. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою.
 

Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці

Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки,

 карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.

 

      Проведённый анализ вышеизложенных положений действующего законодательства Украины, можно сделать следующие выводы:

 
Проведение видеосъемки при указанных обстоятельствах будет правомерным при следующих условиях:


1. На уровне лечебного учреждения главным врачом издан специальный акт (приказ, распоряжение) об установлении в кабинетах видеокамер. В данном акте следует четко предусмотреть следующие условия: цель проведения видеосъемки, кто будет иметь доступ и право на пересмотр таких записей; случаи, когда видеосъемка проводится / не проводится, права лиц, снято на видеосъемку и т.д.).


2. Перед тем как такая видеосъемка будет проводиться необходимо об этом обязательно уведомить лицо, которое будет сниматься (обычно применяются таблички разного рода) или другим способом, для того чтобы он/она могла либо согласиться на видеосъемку или нет.  Если пациент отказывается сниматься, этот отказ не должен влиять на доступ к лечению.

 

3. Лицу также необходимо сообщить цель проведения такой видеосъемки, и в каких целях она осуществляется. Также по его просьбе, сотрудники лечебного учреждения должны предоставить человеку необходимые документы, касающиеся проведения видеосъемки в данном лечебном учреждении (вышеупомянутый приказ / распоряжение и т.д.).

     И тогда когда лицо должным образом уведомлено о том, что проводится видеосъемка, он/она уже сама будет решать по своему усмотрению: присутствовать при ее проведении или нет.  Он/она может отказаться от проведения видеосъемки и тогда такая видеосъемка проводиться не будет, иначе будут нарушены нормы действующего законодательства,  и лицо будет иметь право на возмещение причиненного ущерба.

 

         Благодарим за участие в создании данного материала:

 

 юриста Ассоциации ЗПТ – Виталия Дорохова;

 

 юриста  ВОО  "Фундация медицинского права та биоэтики Украины» - Дмитрия Клапатий.

 

 

       

            Ольга Беляева

Ваш комментарий будет виден только после просмотра администратором
Имя *
E-mail (не будет виден в комментарии):

Слава02 июня 2011, 14:54Ответить
Ну считаю что камера на сайте это может и гарантия того что врачи хотябы побоятся что-то лишнее сказать и сделать.А в Минске эти вопросы даже не возникали,так как они с первого дня установлены,но милиция инеет только доступ,та которая обслуживает сигнализацию.
Слава02 июня 2011, 14:54Ответить
Ну считаю что камера на сайте это может и гарантия того что врачи хотябы побоятся что-то лишнее сказать и сделать.А в Минске эти вопросы даже не возникали,так как они с первого дня установлены,но милиция инеет только доступ,та которая обслуживает сигнализацию.